Tijn Brüggemann

Vaak krijg ik van omstanders te horen: wat ben je nu aan het fotograferen/filmen?! En ze kijken vertwijfeld om zich heen. Wat mij intrigeert, is dat het ‘gewone’ beeld, of het beeld waaraan we zijn gewend – dat meestal geen extra aandacht trekt – vaak prachtig is. Door dat tafereel te kaderen, door het moment […]

Read more